Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to prosty typ spółki o najniższych kosztach związanych z jej założeniem i prowadzeniem.

Wspólnikiem (właścicielem) sp. z o.o. może się stać dowolna osoba. Sp. z o.o. może posiadać nieograniczona wspólników.

Majątek wspólników jest konsekwentnie oddzielony od majątku sp. z o.o. i wspólnicy nie ręczą za zobowiązania spółki. (Zasada ta obowiązuje w przypadku 100 % spłaty kapitału zakładowego, co dotyczy wszystkich naszych spółek typu ready-made.)

Nie zagraża więc niebezpieczeństwo ponoszenia przez wspólników ryzyka związanego z działalnością gospodarczą swojej spółki i w razie niepowodzenia wspólnicy nie ręczą w żaden sposób za zobowiązania spółki.

W przypadku przedsięwzięcia obciążonego większym ryzykiem zalecamy w celu jego realizacji założenie samodzielnej spółki.

Korzyści wynikające ze sp. z o.o.:

  • najprostszy i najtańszy typ spółki
  • przejrzysta struktura własnościowa
  • wystarczy jeden przedstawiciel

Jestem zainteresowany