Usługi dla cudzoziemców

Uzyskanie wizy lub zezwolenia na pobyt w Republice Czeskiej jest skomplikowanym, trudnym pod względem administracyjnym i czasochłonnym procesem o niepewnym wyniku – uzyskanie wizy czy zezwolenia na pobyt nie jest zagwarantowane nawet w przypadku spełnienia wszystkich wymogów.

Dzięki bogatym doświadczeniom potrafimy efektywnie przeprowadzić naszego Klienta przez cały proces i zmaksymalizować jego szanse na uzyskanie wizy lub zezwolenia na pobyt.

Każdemu Klientowi oferujemy darmowe konsultacje wstępne umożliwiające ocenę jego szans na uzyskanie wizy czy zezwolenia na pobyt.

Wizy i zezwolenia na pobyt mogą być przyznawane w szczególności w celu:

 • prowadzenia działalności gospodarczej – zapewnimy naszym Klientom założenie spółki lub uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 • wykonywania pracy – pomożemy naszym Klientom uzyskać zezwolenie na pracę, zieloną kartę lub niebieską kartę
 • odbycia studiów
 • prowadzenia badań naukowych
 • połączenia rodziny

Oferujemy Klientom usługi w następujących obszarach:

 • wizy krótkoterminowe i długoterminowe
 • zezwolenie na pobyt
 • zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa (założenie spółki lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej)
 • zezwolenie na pracę
 • zielona karta
 • niebieska karta
 • pobyt stały
 • obywatelstwo

Pośredniczymy w udzielaniu naszym Klientom doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej lub prawa pracy.

NewCo nie sporządza zaproszeń w celu dołączenia do wniosku o wizę. Możemy jednak założyć dla Państwa nową spółkę na podstawie pełnomocnictwa, bez konieczności Państwa pobytu w Czechach. Na podstawie istnienia tej spółki mogą Państwo złożyć bezpośredni wniosek o wizę w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejną możliwością jest złożenie wniosku o wizę turystyczną.

NewCo nie gwarantuje zakwaterowania ani adresu pobytu – prosimy skontaktować się z biurem obrotu nieruchomościami lub znaleźć zakwaterowanie na www.sreality.cz. Zapewniamy natomiast siedziby i usługi virtual office na rzecz spółek.

Jestem zainteresowany