Zarządzanie spółkami

Kupno czy utworzenie spółki to dopiero początek. Stawiamy sobie za cel zapewnienie naszym Klientom kompleksowych usług asystenckich podczas ich działalności w Czechach.

Każda spółka powinna przestrzegać szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Nieprzestrzeganie tych zobowiązań może być sankcjonowane wysokimi karami lub mieć inne poważne następstwa, jak na przykład nieważność czynności prawnych czy pociągnięcie do odpowiedzialności organów spółki (przedstawicieli czy członków zarządu).

Oferujemy spółkom następujące usługi:

  • Zarządzanie skrzynką danych
  • Usługi korporacyjne
    • Zmiany dotyczące spółki – nazwy, siedziby, przedstawicieli, wspólników, wysokości kapitału zakładowego itd.
    • Organizacja walnych zgromadzeń
    • Aktualizacja wpisów do rejestrów – rejestr handlowy, rejestr przedsiębiorców
    • Likwidacja spółki

Jeśli nasi Klienci wymagają usług prawnych, w celu ich realizacji współpracujemy wyłącznie z osobami uprawnionymi do ich świadczenia (notariusze, adwokaci).

Jestem zainteresowany