Společnost s ručením omezeným s.r.o.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoduchý typ společnosti s nejnižšími náklady na založení i chod společnosti.

Společníkem (vlastníkem) s.r.o. se může stát jakákoliv osoba. S.r.o. může mít neomezený počet společníků.

Majetek společníků a majetek s.r.o. je důsledně oddělen a společníci neručí za závazky s.r.o. (platí při 100 % splaceném základním kapitálu, což je pravidlem pro všechny naše ready-made společnosti).

Není zde tedy riziko, že by společníci nesli podnikatelské riziko své společnosti a že by při neúspěchu podnikání jakkoli ručili za závazky společnosti.

V případě rizikovějšího podnikatelského záměru doporučujeme založení samostatné společnosti pro jeho realizaci.

Výhody s.r.o.:

  • nejjednodušší a nejlevnější typ společnosti
  • transparentní vlastnická struktura
  • postačuje jeden jednatel

Mám zájem