Porównanie spółek

 sp. z o.o.S.A.SE
Odpowiedzialność wspólników / akcjonariuszy za zobowiązania spółki000
Ogólnie dostępne informacje o wspólnikach / akcjonariuszach spółkiTAKNIE
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy spółka ma 1 akcjonariusza)
NIE
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy spółka ma 1 akcjonariusza)
Kapitał zakładowyCZK 1CZK 2,000,000EUR 120,000
Liczba wspólników / akcjonariuszynieograniczonanieograniczonanieograniczona
Liczba przedstawicieli / członków zarządu111
Liczba członków rady nadzorczej001
Cesja udziałów / akcjiWymaga wpisu do rejestru handlowego, uwierzytelnienia podpisów i ewentualnie protokołu notarialnegoBez formalnościBez formalności