European Company SE

Spółka europejska (SE) to prestiżowy typ spółki handlowej o wymiarach europejskich, który w pełni umożliwia rozwój działalności gospodarczej w całej Unii Europejskiej. Skrót „SE“ pochodzi od łacińskiej nazwy „Societas Europaea“.

Funkcjonowanie SE podlega prawu europejskiemu oraz prawu kraju UE, w którym spółka posiada siedzibę.

W odróżnieniu od krajowych typów spółek handlowych, takich jak Sp. z o.o. czy S.A., olbrzymią korzyścią SE jest możliwość swobodnego przeniesienia jej siedziby z państwa, w którym została założona, do dowolnego innego kraju UE. Oznacza to, że jeśli w przyszłości staną się korzystniejsze dla spółki inne przepisy prawne czy podatkowe czy też warunki ekonomiczne innego kraju UE (na przykład Cypru), będzie można przemieścić spółkę do tego kraju, korzystając w pełni z zalet jednolitego rynku wewnętrznego UE.

Akcjonariuszem (właścicielem) SE może się stać dowolna osoba, liczba akcjonariuszy jest nieograniczona.

Proces zakładania SE wymaga jednak istnienia elementu międzynarodowego, nie jest więc możliwe, aby jedynym założycielem nowej SE była na przykład osoba fizyczna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. Więcej informacji na temat procesu zakładania SE otrzymasz tutaj.

Oferujemy naszym Klientom unikatową możliwość założenia SE pod klucz zgodnie z oczekiwaniami Klienta łącznie z możliwością spłacenia kapitału zakładowego w wysokości 120 000 EUR za Klienta. W celu założenia SE dostarczamy Klientowi podmiot czeski i zagraniczny. Po wpisaniu nowej SE do rejestru handlowego przenosimy na Klienta 100 % akcji SE.

Proces zakładania spółki przebiega w następujący sposób:

 • Klient przekazuje nam wszystkie wymagania dotyczące SE, takie jak nazwa SE, siedziba, sposób organizacji wewnętrznej SE, liczba członków organów, sposób ich działania itd.
 • Zakładamy SE zgodnie z wymaganiami Klienta – założycielami SE będą podmioty czeski i zagraniczny z grupy NewCo.
 • Na życzenie Klienta oferujemy możliwość spłacenia kapitału zakładowego nowo powstałej SE.
 • Załatwiamy wszystkie zezwolenia dla SE.
 • Składamy wniosek o wpisanie SE do rejestru handlowego.
 • Bezpośrednio po wpisaniu nowej SE do rejestru handlowego przenosimy wszystkie akcje nowo założonej SE na klienta.

Korzyści wynikające z SE:

 • międzynarodowy wizerunek
 • prestiżowa forma spółki europejskiego typu
 • możliwość przeniesienia siedziby SE w dowolne miejsce w ramach UE (na przykład na Cypr)
 • możliwość wyboru przepisów prawnych i obciążeń podatkowych dzięki możliwości zmiany siedziby SE
 • anonimowość struktury majątkowej
 • cesja akcji bez formalności
 • do ustanowienia organów spółki wystarczą 2 ludzie
 • prosty system zarządzania SE

Jestem zainteresowany