Spółka akcyjna S.A.

Spółka akcyjna (S.A.) to prestiżowy typ spółki odpowiedni do realizacji większych projektów.

Akcjonariuszem (właścicielem) S.A. może się stać dowolna osoba. Liczba akcjonariuszy S.A. jest nieograniczona.

Majątek akcjonariuszy i majątek S.A. są konsekwentnie oddzielone. Akcjonariusze nie ręczą za zobowiązania spółki akcyjnej. (Zasada ta obowiązuje w przypadku 100 % spłaty kapitału zakładowego, co dotyczy wszystkich naszych spółek typu ready-made.)

Nie zagraża więc niebezpieczeństwo ponoszenia przez wspólników ryzyka związanego z działalnością gospodarczą ich spółki i w razie niepowodzenia wspólnicy nie ręczą w żaden sposób za zobowiązania spółki.

W przypadku przedsięwzięcia obciążonego większym ryzykiem zalecamy w celu jego realizacji założenie samodzielnej spółki.

Korzyści wynikające ze S.A.:

  • prestiżowa forma spółki
  • anonimowość struktury majątkowej
  • cesja akcji bez formalności

Jestem zainteresowany