Warunki użycia

Niniejsze strony internetowe są własnością spółki NewCo Czech Companies, s.r.o., REGON 24843709, NIP CZ24843709, z siedzibą w Praha 8-Troja, 181 00, Hnězdenská 767/4a, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 179593.

Niniejsze strony internetowe mają charakter informacyjny, nie służą natomiast do udzielania porad prawnych i nie powinny być tak traktowane. Co prawda usiłujemy o to, aby informacje, stanowiące treść niniejszych stron, były aktualne i dokładne, jednak nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za dane, które są na nich prezentowane.

NewCo Czech Companies, s.r.o. nie świadczy usług prawnych. Jeśli Klient jest zainteresowany usługami prawnymi, w celu ich realizacji zwracamy się do osób upoważnionych do ich świadczenia (notariuszy, adwokatów).