Evropská společnost SE

Evropská společnost (SE) je prestižním typem obchodní společnosti evropského rozměru, který plně umožňuje rozvíjení podnikatelských aktivit napříč Evropskou unií. Zkratka „SE“ pochází z jejího latinského názvu „Societas Europaea“.

Fungování SE se řídí evropským právem a právem státu EU, ve kterém má společnost své sídlo.

Na rozdíl od národních typů obchodních společností, jako jsou s.r.o. nebo a.s., má SE obrovskou výhodu v tom, že může svobodně přemístit své sídlo ze státu, kde byla založena, do kteréhokoli jiného státu EU. To znamená, že pokud se pro společnost stane v budoucnu výhodnější právní či daňový režim nebo ekonomické podmínky jiného státu EU (například Kypru), bude se moci do takového státu přemístit, a naplno tak využívat výhod jednotného vnitřního trhu EU.

Akcionářem (vlastníkem) SE se může stát jakákoli osoba, počet akcionářů je neomezený.

Proces založení SE však vyžaduje existenci mezinárodního prvku, není tedy možné, aby jediným zakladatelem nové SE byla například fyzická osoba nebo společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Více o procesu založení SE zde.

Našim klientům nabízíme unikátní možnost založení SE na míru dle jejich požadavků včetně možnosti splacení základního kapitálu ve výši 120 000 eur za klienta. Za účelem založení SE poskytneme klientovi českou a zahraniční entitu. Po zápisu nové SE do obchodního rejstříku pak na klienta převedeme 100 % akcií SE.

Založení probíhá následovně:

 • Klient nám sdělí veškeré své požadavky na SE, jako jsou název SE, sídlo, způsob vnitřního uspořádání SE, počet členů orgánů, způsob jejich jednání atd.
 • Podle požadavků klienta založíme SE – zakladateli SE budou česká a zahraniční entita ze skupiny NewCo.
 • V případě požadavku klienta nabízíme i možnost splacení základního kapitál nově zakládané SE.
 • Vyřídíme všechna podnikatelská oprávnění SE.
 • Podáme návrh na zápis SE do obchodního rejstříku.
 • Bezprostředně po zápisu nové SE do obchodního rejstříku převedeme veškeré akcie nově založené SE na klienta.

Výhody SE:

 • mezinárodní image
 • prestižní forma společnosti evropského typu
 • možnost přesunu sídla SE kamkoli v rámci EU (například na Kypr)
 • možnost zvolení právního řádu a daňového zatížení díky možnosti přesunu sídla SE
 • anonymita vlastnické struktury
 • převod akcií bez formalit
 • pouze 2 osoby stačí pro ustavení orgánů společnosti
 • jednoduchý systém řízení a správy SE

Mám zájem