Skrzynki danych

Skrzynka danych (swego rodzaju wirtualny mailbox) zostaje założona na mocy ustawy na rzecz każdej spółki i służy do komunikacji z organami państwowymi (urząd skarbowy, rejestr handlowy, sądy).

Ten sposób komunikacji w pełni zastępuje klasyczny sposób doręczania pism w postaci papierowej za pomocą listu poleconego do rąk własnych.

Dokumenty przesłane do skrzynki danych uważa się za doręczone w momencie, kiedy upoważniona osoba zgłosi się do skrzynki danych, najpóźniej jednak 10. dnia po ich dostarczeniu do skrzynki, również w przypadku, gdy spółka nie odbierze dokumentów ze skrzynki.

Regularna kontrola zawartości skrzynki danych jest więc absolutnie konieczna.

Oferujemy Klientom następujące usługi:

  • Regularny odbiór wiadomości przesyłanych do skrzynki danych
  • Informacja o odbiorze wiadomości (telefonicznie lub za pomocą e-mailu)
  • Przesłanie wiadomości na e-mail Klienta
  • Tłumaczenie wiadomości na dowolny język obcy

Jestem zainteresowany