Datové schránky

Datová schránka (jakýsi virtuální mailbox) je ze zákona zřízena každé společnosti a slouží pro komunikaci se státními orgány (finanční úřad, obchodní rejstřík, soudy).

Tento způsob komunikace plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Dokumenty zaslané do datové schránky se považují za doručené okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději 10. den po dodání, a to i když si je společnost z datové schránky nevyzvedne.

Pravidelná kontrola datové schránky je tedy naprosto nezbytná.

Našim klientů nabízíme tyto služby:

  • Pravidelné vyzvedávání datových zpráv zaslaných do datové schránky
  • Upozornění na došlou datovou zprávu (telefonicky nebo e-mailem)
  • Odeslání datové zprávy na e-mail klienta
  • Překlad datové zprávy do zvoleného cizího jazyka

Mám zájem