Akciová společnost a.s.

Akciová společnost (a.s.) představuje prestižní typ společnosti vhodný pro realizaci větších projektů.

Akcionářem (vlastníkem) a.s. se může stát jakákoliv osoba. Počet akcionářů a.s. je neomezený.

Majetek akcionářů a majetek a.s. je důsledně oddělen a akcionáři neručí za závazky a.s. (platí při 100 % splaceném základním kapitálu, což je pravidlem pro všechny naše ready-made společnosti).

Není zde tedy riziko, že by společníci nesli podnikatelské riziko své společnosti a že by při neúspěchu podnikání jakkoli ručili za závazky společnosti.

V případě rizikovějšího podnikatelského záměru doporučujeme založení samostatné společnosti pro jeho realizaci.

Výhody a.s.:

  • prestižní forma společnosti
  • anonymita vlastnické struktury
  • převod akcií bez formalit

Mám zájem