Korporátní služby

Každá společnost je po dobu své existence povinna dodržovat řadu povinností vyplývajících z právních předpisů.

Právní předpisy zejména vyžadují pravidelné konání valných hromad.

Jakékoli změny společnosti – například změny názvu, sídla, jednatelů, společníků, výše základního kapitálu, způsobu jednání za společnost – jsou administrativně náročnou procedurou, která vyžaduje konání valné hromady a zápis do příslušných rejstříků.

Nedodržení formalit může vést k neplatnosti rozhodnutí, zamítnutí zápisu do rejstříků a nutnosti celý proces opakovat.

Pokud společnost ukončí svou podnikatelskou činnost, je vhodné ji zlikvidovat. V opačném případě je společnost nadále povinna plnit povinnosti, jako je vedení účetnictví nebo podávání daňových přiznání apod.

Našim klientům nabízíme profesionální asistenci a zprostředkování služeb kvalifikovaných poradců (právníků, notářů) zejména v následujících oblastech:

  • Změny společnosti - názvu, sídla, jednatelů, společníků, výše základního kapitálu atd.
  • Organizace valných hromad
  • Aktualizace zápisů v rejstřících – obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík
  • Likvidace společností

Mám zájem