Správa společností

Koupí či založením společnosti to nekončí. Našim cílem je zajistit našim klientům komplexní asistenci při jejich podnikání v České republice.

Každá společnost je povinna dodržovat řadu povinností vyplývajících z právních předpisů. Nedodržení těchto povinností může být sankcionováno vysokými pokutami nebo mít další závažné následky, jako je například neplatnost právních úkonů, a vést k odpovědnosti orgánů společnosti (jednatelů nebo členů představenstev).

Společnostem nabízíme tyto služby:

  • Správa datové schránky
  • Korporátní služby
    • Změny společnosti - názvu, sídla, jednatelů, společníků, výše základního kapitálu atd.
    • Organizace valných hromad
    • Aktualizace zápisů v rejstřících – obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík
    • Likvidace společností

V případě, že jsou v rámci naší činnosti našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za účelem jejich poskytnutí výhradně na osoby oprávněné tyto služby nabízet (notáři, advokáti).

Mám zájem