Podmínky použití

Tyto internetové stránky vlastní a provozuje NewCo Czech Companies, s.r.o., IČ 24843709, DIČ CZ24843709, se sídlem Hnězdenská 767/4a, Praha 8-Troja, 181 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179593.

Tyto internetové stránky slouží k informačním účelům a neposkytují právní rady a nemají tak být chápány. Ačkoli usilujeme o to, aby informace, které jsou obsahem těchto stránek, byly aktuální a přesné, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány.

NewCo Czech Companies, s.r.o. neposkytuje právní služby. V případě, že jsou v rámci naší činnosti našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za účelem jejich poskytnutí na osoby oprávněné tyto služby nabízet (notáři, advokáti).