Ceník

Našim klientům poskytujeme zdarma úvodní odborné poradenství týkající se zejména výběru optimálního typu společnosti, nastavení struktury společnosti, správy společnosti a dalších aspektů podnikání v České republice.

Za služby spojené s prodejem nebo založením společnosti jsou účtovány pouze částky uvedené v našem ceníku. V našich cenách nenajdete žádné skryté poplatky a uvedené částky kryjí veškeré služby, které standardně očekáváte.

NewCo poskytuje svým klientům v případě větších zakázek slevy nebo zprostředkovatelské provize.

Níže uvedené ceny nezahrnují 21% DPH.

Založení společnosti

s.r.o.
12 900 Kč*
a.s.49 900 Kč
SE
(Evropská společnost)
49 900 Kč

Ready-made společnosti

s.r.o.
Všechny společnosti mají základní kapitál 200 000 Kč.
od 43 000 Kč*
a.s.od 180 000 Kč
SE
(Evropská společnost)
od 199 000 Kč

*Cena platí při při objednání sídla na následující 2 roky. Při neobjednání sídla je cena zvýšena o 4 000 Kč.

Ceny za založení nové společnosti nebo prodej ready-made společnosti zahrnují kompletní servis a veškeré poplatky. Ceny zahrnují:

  • odbornou konzultaci
  • vyhotovení veškerých dokumentů a jejich revizi právníky
  • založení společnosti formou notářského zápisu nebo převod společnosti a změnu statutárních orgánů
  • zajištění volné živnosti
  • zápis společnosti nebo jejích změn do obchodního rejstříku
  • veškeré potřebné výpisy (z rejstříku trestů a katastru nemovitostí)
  • ověření podpisů
  • veškeré poplatky a odměnu notáře

Sídla a virtual office*

  Sídlo a virtual officeGarance počtu společností
Praha 8 - Trojanadstandard1 990 Kč/měs.maximálně 100 společností
Praha 1 - Malá Stranaexclusive8 990 Kč/měs.maximálně 20 společností

*Sídla lze objednat minimálně na 1 rok.

Změny v obchodním rejstříku

Jednoduché změny v obchodním rejstříku
Změna jediného společníka či jednatele, změna sídla společnosti v rámci jednoho města (pokud je v zakladatelské listině uvedeno pouze město)
2 990 Kč
Změny v obchodním rejstříku s notářem
Změna vyžadující notářský zápis - změna názvu společnosti, změna sídla, změna předmětu podnikání, rozdělení podílu
7 990 Kč
Kolky za změnu v obchodním rejstříku2 000 Kč

Doplňkové služby

Ohlášení živností900 Kč
Zajištění vázané živnosti2 900 Kč
Zajištění koncese6 900 Kč
Registrace k dani z příjmu právnických osob1 000 Kč
Zrychlený zápis ready made společností13 500 Kč
Registrace společnosti k DPH
(cena platí za podání jedné registrace, další práce zpoplatněny hodinovou sazbou 1 000 Kč)
9 900 Kč
Vedení účetnictvíod 1 000 Kč / měsíc
Správa datové schránky
(včetně překladu hlavičky zprávy do angličtiny)
490 Kč / měsíc

Služby pro cizince*

Víza5 000 Kč
Povolení k pobytu7 500 Kč
Trvalý pobyt10 000 Kč
Občanství15 000 Kč
Živnostenské oprávnění7 500 Kč
Pracovní povolení10 000 Kč
Zaměstnanecká karta10 000 Kč
Modrá karta10 000 Kč

*Výše uvedené ceny týkající se služeb pro cizince jsou pouze orientační. Přesnou výši Vám sdělíme při úvodní bezplatné konzultaci podle rozsahu požadovaných služeb. Výše uvedené ceny nezahrnují poplatky ani náklady spojené s úředním překladem dokumentů.

Mám zájem